X
تبلیغات
تعلیم وتربیت - دکتر محمدعلی مجلل - خلاصه وضعیت دکتر محمد علی مجلل چوبقلو
 
تعلیم وتربیت
 

اینجانب دکتر محمد علی مجلل چوبقلو متولد سال 1355در شهرستان بناب وفارغ ا لتحصیل رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی وبرنامه ریزی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران ورشته برنامه ریزی درسی در مقطع دکترای تخصصی ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران وعنوان رساله ام در مقطع دکتری ((طراحی الگوی  برنامه درسی تربیت شهروند مطلوب در ابعاد محلی - ملی وجهانی ومقایسه آن با برنامه درسی رسمی اجرا شده ی دوره ابتدایی ایران ))بوده ودر حال حاضر عضو هئت علمی و رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاذ اسلامی واحد بناب مشغول خدمت هستم .

از جمله فعالیتهایاجرایی - علمی- آموزشی:

ـ رئیس باشگاه پزوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

- رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

- کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی درسی معاونت پزوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشوراز سال 1379 الی 1382

-         مشارکت در طراحی برنامه درسی حوزه های علمیه خواهران در طول سالهای 1379الی1382

-         عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب از سال 1383تاکنون

-         عضو پیوسته انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

-         تدریس در دانشگاههای پیام نور مرکز بناب و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

-         همکاری با مدیریت آموزش وپرورش شهرستان بناب در برگزاری چندین دوره ضمن خدمت فرهنگیان  بعنوان مدرس

-         همکاری با نهضت سواد آموزی شهرستان بناب در برگزاری چندین دوره ضمن خدمت آموزشیاران بعنوان مدرس

-         بر گزاری چندین کارگاه آموزشی مهارتهای تعلیم وتربیت برای اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

-         برگزاری چندین کارگاه آموزشی مهارتهای تعلیم وتربیت برای اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

-         همکاری با دفتر مشاوره دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب به عنوان مشاور تحصیلی

 

فعالیتهای پژوهشی:

مقالات:

 1- بررسی وآسیب شناسی الگوهای یاددهی ویادگیری برنامه درسی آموزش علوم تجربی در مدارس ابتدایی

2 - نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه پایدار فرهنگی در عصر جهانی شدن

3- تحليل برنامه ي درسي اجرا شده ي مقطع ابتدايي نظام آموزشي جمهوري اسلامي ايران از بعد تربيت شهروندي

4- آسیب شناسی برنامه درسی آموزش قرآن کريم در آموزش و پرورش ايران

 5- بررسی رابطه مولفه های فراشناختی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمایی در درس علوم تجربی

6- آسیب شناسی فرایند کارآفرینی در برنامه درسی رشته های تحصیلی دانشگاهی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

7- بررسی و تحلیل محتوای کتاب فارسی(بخوانیم وبنویسیم) پایه اول مقطع ابتدایی از بعد زبان آموزی در مناطق دو زبانه وطراحی محتوای مناسب در این زمینه

8- بررسی میزان مطابقت اهداف درس تربیت بدنی عمومی (1) با نیازهای دانشجویان

9- اینترنت و چالشهای هویتی در نوجوانان

طرحهای پژوهشی:

-        آسیب شناسی فرایند کارآفرینی در برنامه درسی رشته های تحصیلی دانشگاهی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

-        بررسی و تحلیل محتوای کتاب فارسی(بخوانیم وبنویسیم) پایه اول مقطع ابتدایی از بعد زبان آموزی در مناطق دو زبانه وطراحی محتوای مناسب در این زمینه

-        بررسی و تحلیل نقش مولفه های برنامه درسی پنهان در تحکیم هویت علمی دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب)

 

ایمیل :Mojallal.2006@yahoo.com

شماره تماس - 09141201082

  نوشته شده در  یکشنبه دوم فروردین 1388ساعت 1:1  توسط دکتر محمد علی مجلل چوبقلو  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM